Polityka prywatności

Polityka prywatności

Artykuł 1
[postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu Internetowego zamieszczonego pod adresem mrgarden.com.pl (zwany dalej „Serwisem”), a także korzystania przez Serwis z plików cookies.
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia Tobie - użytkownikowi Serwisu (zwanemu dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także z przysługującymi Tobie prawami.

Artykuł 2
[administrator danych osobowych]

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Mr Garden sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127 Zielona Góra), przy ul. Gorzowskiej 20, e-mail: mrgarden@mrgarden.com.pl, tel.: 68 3293800.

Artykuł 3
[inspektor ochrony danych osobowych]

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, za pośrednictwem e-mail: iodo@mrgarden.com.pl,

Artykuł 4
[cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Administrator w ramach Serwisu przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w sytuacji, gdy skorzystasz z formularza rekrutacyjnego. Wówczas Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz; w przypadku wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, również w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia tych rekrutacji – podstawą przetwarzania jest przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy), w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne dane inne niż wskazane powyżej, nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Artykuł 5
[przekazywanie danych osobowych]

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniają nam narzędzia teleinformatyczne (IT), a także agencjom HR oraz rekrutacyjnym.
 2. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

Artykuł 6
[pliki cookies]

 1. Nasz Serwis gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Dodatkowo stosujemy również cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika.
 3. Pliki cookies wykorzystujemy w celu analizy sposobu użytkowania z naszego Serwisu, a także w celach marketingowych – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie Ciebie jako użytkownika Serwisu, o ile nie korzystasz z żadnych usług wskazanych w Artykule 4.
 4. Pomimo tego, jeżeli nie chcesz byśmy wykorzystywali pliki cookie możesz samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki Internetowej z której korzystasz. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera.
 5. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Artykuł 7
[jak długo przechowujemy dane osobowe]

W zakresie danych pozyskanych z formularza rekrutacyjnego - będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach przez nas prowadzonych, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 1 roku od dnia przekazania nam danych osobowych.

Artykuł 8
[bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych]

Dbamy o to by Twoje dane osobowe były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Artykuł 9
[jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych]

 1. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych.Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
 3. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Artykuł 10
[Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ]

 1. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Artykuł 11
[podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie przekazanych informacji nie dokonujemy również profilowania.

Artykuł 12
[przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych]

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecia) ani do organizacji międzynarodowych.

Artykuł 13
[postanowienia końcowe]

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
 2. Określone w Polityce zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w dziale Polityka prywatności

Zamknij
Mr Garden - Grudziądz - kompleks zakładów produkcyjnych nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu