Rekrutacja

Zależy nam na pracownikach, którzy chcą z nami budować światową firmę, opartą na nowoczesnej technologii, w której człowiek odgrywa najważniejszą rolę.

W grudniu i styczniu rozpoczynamy rekrutacje na stanowiska służb utrzymania ruchu – elektromechaników, automatyków, szlifierzy narzędziowych. Będziemy także budować trzon kadry średniego zarządzania - mistrzów zmianowych, brygadzistów, magazynierów. Zależy nam na pracownikach, którzy mają doświadczenie w naszej branży ale również jesteśmy otwarci na pracowników zmotywowanych do przyswojenia wiedzy dotyczącej obróbki drewna, a posiadających doświadczenia na stanowiskach podobnych do tworzonych przez nas w nowej fabryce.

Zakład w Grudziądzu będzie nowoczesną firmą, w której będziemy produkować wyroby najwyższej jakości stosując najnowsze rozwiązania techniczne tak w zakresie obróbki surowca jak i procesów zarządczych. Dużym atutem potencjalnych kandydatów będzie znajomość systemów ERP, nowy zakład będzie zarządzany poprzez system SAP.

Wiosną 2016 roku rozpoczniemy rekrutacje pracowników produkcyjnych. Od kandydatów będziemy oczekiwać doświadczenia lub wiedzy związanej z obróbką drewna, umiejętności ustawiania parametrów maszyn ale też zaangażowania w wykonywaną pracę oraz w budowanie zespołu, dla którego jakość i wydajność są celami priorytetowymi.

W związku z częstymi pytaniami kiedy rozpocznie się rekrutacja na stanowiska produkcyjne - już teraz uruchamiamy ogłoszenia gdzie potencjalni kandydaci mogą się zapisać do naszej bazy danych.

Same rozmowy z kandydatami do objęcia stanowisk produkcyjnych rozpoczniemy w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku. Zachęcamy do składania ofert na stanowiska operatorów sztaplarek, operatorów obróbki czterostronnej i montażystów. Prosimy także nie dublować CV, wystarczy złożyć jedno CV na jedno stanowisko. W samym procesie rekrutacji wspólnie będziemy analizować możliwość zatrudnienia na innych stanowiskach.

Już teraz zapraszamy do złożenia CV, może to właśnie Ty będziesz tworzył nową jakość w Grudziądzu.

rekrutacja@mrgarden.com.pl

Mechanik Utrzymania Ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń. Miejsce pracy: dział...

Mechanik Utrzymania Ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń.

Miejsce pracy: dział utrzymania ruchu Grudziądz,

 • Wykształcenie, co najmniej zasadnicze zawodowe kierunkowe;
 • Doświadczenie na stanowiskach związanych z naprawą maszyn i urządzeń w firmach produkcyjnych,
 • Uprawnienia eksploatacyjne,
 • Uprawnienia spawalnicze będą dodatkowym atutem.

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Automatyk

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia, przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń oraz udział w projektach...

Automatyk

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia, przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń oraz udział w projektach dotyczących automatyzacji procesów i stanowisk produkcyjnych.

Miejsce pracy: dział utrzymania ruchu Grudziądz,

 • Wykształcenie, co najmniej średnie kierunkowe;
 • Doświadczenie na stanowiskach związanych z konstrukcją, serwisem maszyn i urządzeń w firmach produkcyjnych,
 • Uprawnienia eksploatacyjne,
 • Uprawnienia dozorowe.

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Szlifierz narzędziowy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługa procesu konserwacji odżywiczania i ostrzenia narzędzi tnących. Miejsce...

Szlifierz narzędziowy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługa procesu konserwacji odżywiczania i ostrzenia narzędzi tnących.

Miejsce pracy: dział utrzymania ruchu Grudziądz,

 • Wykształcenie, co najmniej zasadnicze zawodowe kierunkowe;
 • Doświadczenie w działach narzędziowych na stanowiskach związanych z ostrzeniem, szlifowaniem, toczeniem, frezowaniem narzędzi tnących;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi.

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Magazynier (Magazyn Wyrobów Gotowych)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: organizowanie funkcjonowania magazynów wyrobów gotowych w sposób umożliwiający...

Magazynier (Magazyn Wyrobów Gotowych)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • organizowanie funkcjonowania magazynów wyrobów gotowych w sposób umożliwiający najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów kapitałowych, rzeczowych, ludzkich,
 • zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów do klientów,
 • organizowanie magazynowania wyrobów gotowych w sposób należycie zabezpieczający mienie firmy,
 • prawidłowe  organizowanie przepływu dokumentacji związanej z przyjmowaniem na stan i rozchodami magazynowymi wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z i do kontrahentów,
 • osiąganie maksymalnych korzyści z funkcjonującego systemu informatycznego dla optymalizacji ruchów magazynowych.

 

Miejsce pracy: magazyn wyrobów gotowych Grudziądz,

 • wykształcenie wyższe preferowane logistyczne,
 • co najmniej 2 letni staż na stanowiskach związanych z gospodarką magazynową,
 • wiedza o zarządzaniu i organizacji działów związanych  magazynowaniem,
 • wiedza na temat technik zarządzania zapasami,
 • wiedza na temat technik planowania rozmieszczenia zapasów,
 • wiedza o metodach i organizacji ruchu towarowego w firmach produkcyjnych,
 • wiedza na temat systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w zakresie magazynowania (preferowana wiedza na temat modułu Gospodarka Magazynowa systemu SAP)
 • umiejętność dokonywania analiz stanów magazynowych i ich optymalizacji,
 • umiejętność zarządzania zasobami magazynowymi,
 • umiejętność analizowania planów produkcyjnych i planów sprzedaży dla określenia przyszłych potrzeb związanych z magazynowaniem wyrobów gotowych,
 • umiejętność planowania rozmieszczenia zapasów,
 • umiejętność stałego dostosowywania funkcjonowania działu magazynów wyrobów gotowych  do zmieniających się przepisów prawa i wymagań klientów,
 • zdolności organizacyjne  i umiejętność zarządzania zespołem podległych pracowników,
 • znajomość zasad zarządzania jakością,
 • wiedza z zakresu zastosowania informatyki dla wspierania własnego stanowiska pracy jak i podległych pracowników,
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarowego,
 • zdolności organizacyjne,
 • inicjatywa / przedsiębiorczość
Zamknij
Operator linii sortujacych i przecierających

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: zarządzanie zespołem pracownikow obslugujacych linie, przygotowanie i...

Operator linii sortujacych i przecierających

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • zarządzanie zespołem pracownikow obslugujacych linie,
 • przygotowanie i ustawienie linii SAB do cięcia, obsluga linii sortowniczej,
 • doglądanie stanu technicznego linii, zgłaszanie wszelkich awarii kierownikowi oraz SUR,
 • kontrola wymiarowa półfabrykatów,

  Miejsce pracy: dzial surowca, przetarcia zakladu Grudziądz,

  • wykształcenie co najmniej średnie preferowane technolog drewna, informatyk, elektronik,
  • co najmniej 2 letni staż na stanowiskach zwiazanych z sortowaniem, manipulacją, przetarciem surowca lub na stanowisku technologa w przemyśle drzewnym,
  • wiedza na temat materiałoznawstwa w branży drzewnej,
  • wiedza z zakresu kontroli jakości
  • znajomość zasad zarządzania jakością,
  • wiedza z zakresu zastosowania informatyki dla wspierania własnego stanowiska pracy jak i podległych pracowników,
  • zdolności organizacyjne,

   

Zamknij
Operator Żurawi Jezdnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: składowanie, magazynowanie  surowca według ustalonych procedur, załadunek...

Operator Żurawi Jezdnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • składowanie, magazynowanie  surowca według ustalonych procedur,
 • załadunek i prace pomocnicze podczas sortowania surowca,
 • przemieszczanie surowca drzewnego wewnątrz magazynu surowca,
 • układanie mygł z surowcem posortowanym,
 • użytkowanie i wykonywanie drobnych czynności serwisowych żurawia jezdnego,

 

Miejsce pracy: magazyn surowca Grudziądz,

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • uprawnienia na koparko ładowarki - mile widziane I klasy,
 • uprawnienia na żurawie jezdne kategoria II Ż
 • co najmniej 2 letni staż na stanowiskach operatorów koparko ładowarek lub żurawi jezdnych,
 • wiedza z podstawowego serwisu maszyn spalinowych, hydrauliki siłowej, mechaniki,
 • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Operator ładowarki

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: składowanie, magazynowanie  odpadu produkcyjnego według ustalonych...

Operator ładowarki

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • składowanie, magazynowanie  odpadu produkcyjnego według ustalonych procedur,
 • załadunek odpadu produkcyjnego i prace pomocnicze na magazynie odpadu,
 • przemieszczanie odpadu drzewnego wewnątrz magazynu,
 • pryzmowanie odpadu produkcyjnego,
 • użytkowanie i wykonywanie drobnych czynności serwisowych koparko ładowarek,

 

Miejsce pracy: magazyn surowca Grudziądz,

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • uprawnienia na koparko ładowarki - mile widziane I klasy,
 • co najmniej 2 letni staż na stanowiskach operatorów koparko ładowarek,
 • wiedza z podstawowego serwisu maszyn spalinowych, hydrauliki siłowej, mechaniki,
 • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Operator maszyn do obrobki drewna / stolarz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych,...

Operator maszyn do obrobki drewna / stolarz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych,
 • ustawianie i kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydziały produkcyjne zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie na podobnych stanowiskach,
 • umiejętność obsługi i ustawiania strugarek czterostronnych - warunek konieczny,
 • dobry stan zdrowia.
Zamknij
Magazynier - Zaopatrzeniowiec (Magazyn Techniczny)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: organizowanie działalności działu zaopatrzenia i magazynu materiałów w sposób...

Magazynier - Zaopatrzeniowiec (Magazyn Techniczny)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • organizowanie działalności działu zaopatrzenia i magazynu materiałów w sposób umożliwiający najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów kapitałowych, rzeczowych, ludzkich,
 • zapewnienie ciągłości dostaw materiałów,
 • optymalizacja kosztów zakupów i magazynowania,
 • organizowanie magazynowania materiałów w sposób należycie zabezpieczający mienie firmy,
 • prawidłowe  organizowanie przepływu dokumentacji związanej z zakupami wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z i do kontrahentów,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z wymaganiami prawa.

Miejsce pracy: magazyn techniczny Grudziądz,

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub logistyczne,
 • co najmniej 3 letni staż na stanowiskach związanych z utrzymaniem ruchu w firmach produkcyjnych oraz planowaniem i realizacją zakupów do magazynów technicznych,
 • wiedza o zarządzaniu i organizacji działów związanych z planowaniem i realizacją zakupów oraz magazynowaniem,
 • wiedza na temat technik zarządzania zapasami,
 • wiedza na temat technik planowania, optymalizacji i realizacji zakupów,
 • wiedza o metodach i organizacji ruchu towarowego w firmach produkcyjnych,
 • wiedza z zakresu negocjacji umów handlowych, umiejętność dokonywania analiz stanów magazynowych i ich optymalizacji,
 • wiedza na temat systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w zakresie magazynowania (preferowana wiedza na temat modułu Gospodarka Magazynowa systemu SAP)
 • umiejętność zarządzania zasobami magazynowymi,
 • umiejętność analizowania planów produkcyjnych dla określenia przyszłych potrzeb zakupowych,
 • umiejętność planowania zakupów,
 • umiejętności pozyskiwania, oceny i utrzymywania korzystnych dla przedsiębiorstwa relacji z dostawcami,
 • umiejętność tworzenia, oceny i negocjacji umów z kontrahentami,
 • wiedza z zakresu zastosowania informatyki dla wspierania własnego stanowiska pracy jak i podległych pracowników,
 • wiedza z zakresu zasad składowania materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych i paliw,
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarowego,
 • zdolności organizacyjne,
 • inicjatywa / przedsiębiorczość.
Zamknij
Operator maszyn do obróbki drewna - Operator sztaplarki formatówki linie przecierające

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu sztaplowania materiału bocznego z linii przecierającej,...

Operator maszyn do obróbki drewna - Operator sztaplarki formatówki linie przecierające

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu sztaplowania materiału bocznego z linii przecierającej,
 • kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydział przetarcia zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie na podobnych stanowiskach,
 • umiejętność obsługi prostych maszyn produkcyjnych,
 • dobry stan zdrowia,

Praca może być wykonywana przez kobiety.

Zamknij
Operator maszyn do obróbki drewna - operator obróbki czterostronnej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych...

Operator maszyn do obróbki drewna - operator obróbki czterostronnej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych (obrabiarki Gubisch, hydromat, unimat),
 • ustawianie i kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydziały produkcyjne zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie na podobnych stanowiskach,
 • umiejętność obsługi i ustawiania strugarek czterostronnych,
 • umiejętność posługiwania sie przyrządami pomiarowymi,
 • dobry stan zdrowia.
Zamknij
Operator maszyn do obróbki drewna - montaż

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu montażu wyrobu gotowego przy pomocy linii montażowych oraz...

Operator maszyn do obróbki drewna - montaż

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu montażu wyrobu gotowego przy pomocy linii montażowych oraz montażu ręcznego na stołach montażowych,
 • ustawianie i kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydział montażu zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie stanowiskach zwiazanych z montażem,
 • doświadczenie związane z montażem mebli, tapicerowaniem będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność posługiwania się gwoździarkami, zszywaczami pneumatycznymi,
 • dobry stan zdrowia,

Praca na niektórych stanowiskach może być wykonywana przez kobiety.

Zamknij
Elektryk Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska pracy: Nadzór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrychnych, sieci elektroenergetycznych, sieci...

Elektryk Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska pracy:

Nadzór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrychnych, sieci elektroenergetycznych, sieci oświetleniowych.

Nadzór nad parkiem maszynowym na lini przetarcia, linii sortowniczej i produkcji bezpośredniej.

Zamknij

Formularz rekrutacyjny

Podczas składania oferty, należy pamiętać o zamieszczeniu w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. Ust. nr 133, poz. 883.

500 os.
Tyle osób zatrudnimy w obiekcie
2000 zł
To minimalne wynagrodzenie netto po okresie przygotowawczym
* - pola wymagane
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij