Rekrutacja

Zależy nam na pracownikach, którzy chcą z nami budować światową firmę, opartą na nowoczesnej technologii, w której człowiek odgrywa najważniejszą rolę.

W grudniu i styczniu rozpoczynamy rekrutacje na stanowiska służb utrzymania ruchu – elektromechaników, automatyków, szlifierzy narzędziowych. Będziemy także budować trzon kadry średniego zarządzania - mistrzów zmianowych, brygadzistów, magazynierów. Zależy nam na pracownikach, którzy mają doświadczenie w naszej branży ale również jesteśmy otwarci na pracowników zmotywowanych do przyswojenia wiedzy dotyczącej obróbki drewna, a posiadających doświadczenia na stanowiskach podobnych do tworzonych przez nas w nowej fabryce.

Zakład w Grudziądzu będzie nowoczesną firmą, w której będziemy produkować wyroby najwyższej jakości stosując najnowsze rozwiązania techniczne tak w zakresie obróbki surowca jak i procesów zarządczych. Dużym atutem potencjalnych kandydatów będzie znajomość systemów ERP, nowy zakład będzie zarządzany poprzez system SAP.

Wiosną 2016 roku rozpoczniemy rekrutacje pracowników produkcyjnych. Od kandydatów będziemy oczekiwać doświadczenia lub wiedzy związanej z obróbką drewna, umiejętności ustawiania parametrów maszyn ale też zaangażowania w wykonywaną pracę oraz w budowanie zespołu, dla którego jakość i wydajność są celami priorytetowymi.

W związku z częstymi pytaniami kiedy rozpocznie się rekrutacja na stanowiska produkcyjne - już teraz uruchamiamy ogłoszenia gdzie potencjalni kandydaci mogą się zapisać do naszej bazy danych.

Same rozmowy z kandydatami do objęcia stanowisk produkcyjnych rozpoczniemy w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku. Zachęcamy do składania ofert na stanowiska operatorów sztaplarek, operatorów obróbki czterostronnej i montażystów. Prosimy także nie dublować CV, wystarczy złożyć jedno CV na jedno stanowisko. W samym procesie rekrutacji wspólnie będziemy analizować możliwość zatrudnienia na innych stanowiskach.

Już teraz zapraszamy do złożenia CV, może to właśnie Ty będziesz tworzył nową jakość w Grudziądzu.

rekrutacja@mrgarden.com.pl

Mechanik Utrzymania Ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń. Miejsce pracy: dział...

Mechanik Utrzymania Ruchu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń.

Miejsce pracy: dział utrzymania ruchu Grudziądz,

 • Wykształcenie, co najmniej zasadnicze zawodowe kierunkowe;
 • Doświadczenie na stanowiskach związanych z naprawą maszyn i urządzeń w firmach produkcyjnych,
 • Uprawnienia eksploatacyjne,
 • Uprawnienia spawalnicze będą dodatkowym atutem.

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Automatyk

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia, przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń oraz udział w projektach...

Automatyk

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za uruchomienia, przeglądy i remonty bieżące maszyn i urządzeń oraz udział w projektach dotyczących automatyzacji procesów i stanowisk produkcyjnych.

Miejsce pracy: dział utrzymania ruchu Grudziądz,

 • Wykształcenie, co najmniej średnie kierunkowe;
 • Doświadczenie na stanowiskach związanych z konstrukcją, serwisem maszyn i urządzeń w firmach produkcyjnych,
 • Uprawnienia eksploatacyjne,
 • Uprawnienia dozorowe.

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Szlifierz narzędziowy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługa procesu konserwacji odżywiczania i ostrzenia narzędzi tnących. Miejsce...

Szlifierz narzędziowy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługa procesu konserwacji odżywiczania i ostrzenia narzędzi tnących.

Miejsce pracy: dział utrzymania ruchu Grudziądz,

 • Wykształcenie, co najmniej zasadnicze zawodowe kierunkowe;
 • Doświadczenie w działach narzędziowych na stanowiskach związanych z ostrzeniem, szlifowaniem, toczeniem, frezowaniem narzędzi tnących;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi.

Prosimy załączyć do CV skany posiadanych uprawnień.

Zamknij
Magazynier (Magazyn Wyrobów Gotowych)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: organizowanie funkcjonowania magazynów wyrobów gotowych w sposób umożliwiający...

Magazynier (Magazyn Wyrobów Gotowych)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • organizowanie funkcjonowania magazynów wyrobów gotowych w sposób umożliwiający najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów kapitałowych, rzeczowych, ludzkich,
 • zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów do klientów,
 • organizowanie magazynowania wyrobów gotowych w sposób należycie zabezpieczający mienie firmy,
 • prawidłowe  organizowanie przepływu dokumentacji związanej z przyjmowaniem na stan i rozchodami magazynowymi wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z i do kontrahentów,
 • osiąganie maksymalnych korzyści z funkcjonującego systemu informatycznego dla optymalizacji ruchów magazynowych.

 

Miejsce pracy: magazyn wyrobów gotowych Grudziądz,

 • wykształcenie wyższe preferowane logistyczne,
 • co najmniej 2 letni staż na stanowiskach związanych z gospodarką magazynową,
 • wiedza o zarządzaniu i organizacji działów związanych  magazynowaniem,
 • wiedza na temat technik zarządzania zapasami,
 • wiedza na temat technik planowania rozmieszczenia zapasów,
 • wiedza o metodach i organizacji ruchu towarowego w firmach produkcyjnych,
 • wiedza na temat systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w zakresie magazynowania (preferowana wiedza na temat modułu Gospodarka Magazynowa systemu SAP)
 • umiejętność dokonywania analiz stanów magazynowych i ich optymalizacji,
 • umiejętność zarządzania zasobami magazynowymi,
 • umiejętność analizowania planów produkcyjnych i planów sprzedaży dla określenia przyszłych potrzeb związanych z magazynowaniem wyrobów gotowych,
 • umiejętność planowania rozmieszczenia zapasów,
 • umiejętność stałego dostosowywania funkcjonowania działu magazynów wyrobów gotowych  do zmieniających się przepisów prawa i wymagań klientów,
 • zdolności organizacyjne  i umiejętność zarządzania zespołem podległych pracowników,
 • znajomość zasad zarządzania jakością,
 • wiedza z zakresu zastosowania informatyki dla wspierania własnego stanowiska pracy jak i podległych pracowników,
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu towarowego,
 • zdolności organizacyjne,
 • inicjatywa / przedsiębiorczość
Zamknij
Operator linii sortujacych i przecierających

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: zarządzanie zespołem pracownikow obslugujacych linie, przygotowanie i...

Operator linii sortujacych i przecierających

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • zarządzanie zespołem pracownikow obslugujacych linie,
 • przygotowanie i ustawienie linii SAB do cięcia, obsluga linii sortowniczej,
 • doglądanie stanu technicznego linii, zgłaszanie wszelkich awarii kierownikowi oraz SUR,
 • kontrola wymiarowa półfabrykatów,

  Miejsce pracy: dzial surowca, przetarcia zakladu Grudziądz,

  • wykształcenie co najmniej średnie preferowane technolog drewna, informatyk, elektronik,
  • co najmniej 2 letni staż na stanowiskach zwiazanych z sortowaniem, manipulacją, przetarciem surowca lub na stanowisku technologa w przemyśle drzewnym,
  • wiedza na temat materiałoznawstwa w branży drzewnej,
  • wiedza z zakresu kontroli jakości
  • znajomość zasad zarządzania jakością,
  • wiedza z zakresu zastosowania informatyki dla wspierania własnego stanowiska pracy jak i podległych pracowników,
  • zdolności organizacyjne,

   

Zamknij
Operator maszyn do obrobki drewna / stolarz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych,...

Operator maszyn do obrobki drewna / stolarz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych,
 • ustawianie i kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydziały produkcyjne zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie na podobnych stanowiskach,
 • umiejętność obsługi i ustawiania strugarek czterostronnych - warunek konieczny,
 • dobry stan zdrowia.
Zamknij
Magazynier (Magazyn techniczny)
Magazynier (Magazyn techniczny)
Zamknij
Operator maszyn do obróbki drewna - Operator sztaplarki formatówki linie przecierające

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu sztaplowania materiału bocznego z linii przecierającej,...

Operator maszyn do obróbki drewna - Operator sztaplarki formatówki linie przecierające

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu sztaplowania materiału bocznego z linii przecierającej,
 • kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydział przetarcia zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie na podobnych stanowiskach,
 • umiejętność obsługi prostych maszyn produkcyjnych,
 • dobry stan zdrowia,

Praca może być wykonywana przez kobiety.

Zamknij
Operator maszyn do obróbki drewna - operator obróbki czterostronnej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych...

Operator maszyn do obróbki drewna - operator obróbki czterostronnej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu obróbczego na stanowiskach obrabiarek czterostronnych (obrabiarki Gubisch, hydromat, unimat),
 • ustawianie i kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydziały produkcyjne zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie na podobnych stanowiskach,
 • umiejętność obsługi i ustawiania strugarek czterostronnych,
 • umiejętność posługiwania sie przyrządami pomiarowymi,
 • dobry stan zdrowia.
Zamknij
Operator maszyn do obróbki drewna - montaż

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie procesu montażu wyrobu gotowego przy pomocy linii montażowych oraz...

Operator maszyn do obróbki drewna - montaż

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie procesu montażu wyrobu gotowego przy pomocy linii montażowych oraz montażu ręcznego na stołach montażowych,
 • ustawianie i kontrolowanie ustawień obsługiwanych maszyn,
 • wykonywanie zalożonych planów produkcyjnych,
 • kontrola jakosci w procesie produkcji.

Miejsce pracy: wydział montażu zakładu w Grudziądzu,

 

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • doświadczenie stanowiskach zwiazanych z montażem,
 • doświadczenie związane z montażem mebli, tapicerowaniem będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność posługiwania się gwoździarkami, zszywaczami pneumatycznymi,
 • dobry stan zdrowia,

Praca na niektórych stanowiskach może być wykonywana przez kobiety.

Zamknij
Elektryk Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska pracy: Nadzór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrychnych, sieci elektroenergetycznych, sieci...

Elektryk Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska pracy:

Nadzór w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrychnych, sieci elektroenergetycznych, sieci oświetleniowych.

Nadzór nad parkiem maszynowym na lini przetarcia, linii sortowniczej i produkcji bezpośredniej.

Zamknij

Formularz rekrutacyjny

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli, zamierzasz nam przesłać w CV lub liście motywacyjnym Twoje dane osobowe, inne niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a takie jak np. adres e-mail lub numer telefonu, pod którym moglibyśmy się z Tobą skontaktować w sprawie Twojego udziału w procesie rekrutacji, prosimy o wyrażenie w CV i liście motywacyjnym następującej zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla celów rekrutacji na aplikowane stanowisko."

Jeżeli, chciałbyś by Twoja kandydatura była przez nas rozpatrywana również w innych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie w CV i liście motywacyjnym następującej zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji."

500 os.
Tyle osób zatrudnimy w obiekcie
2000 zł
To minimalne wynagrodzenie netto po okresie przygotowawczym
* - pola wymagane

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie MrGarden sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
- przez e-mail: rekrutacja@mrgarden.com.pl
- telefonicznie: 56/ 665 03 09

II. Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
- przez e-mail: iodo@mrgarden.com.pl

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
W przypadku wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, również w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia tych rekrutacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są odpowiednio:
- przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy), w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne dane inne niż wskazane powyżej,
- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym Twoje dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności:
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne (IT),
- internetowym portalom rekrutacyjnym, na których możesz składać swoje dokumenty aplikacyjne,
- agencją HR oraz agencjom rekrutacyjnym,
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach przez nas prowadzonych, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 1 roku od dnia przekazania nam danych osobowych.

VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, mają Państwo prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
W przypadku, gdy wyraziłeś zgodą na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Decyzja dotyczące przeprowadzania oraz rozstrzygnięcie procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w dziale Polityka prywatności

Zamknij